Logo-sid2

کنگره صنعت رستوران ها

بزرگترین گردهمایی در صنعت رستوران در ایران ، باحضور بیش از 150 نامزد برای دریافت جایزه و 100 مدیر برترصنعت رستوران ایران ، کنگره صنعت رستوران ایران نشانگر تاریخی مهم در تقویم خدمات غذاست.
کانال تلگرام: restaurantsupplychainiran@
نشانی : خیابان مطهری،کوه نور،کوچه یکم پلاک 12
تلفن: 88170811 -88170812

دانش و مهارت های رستوران داری دیگر مانند گذشته نیست آن ها را بیاموزید.

کنگره صنعت رستوران ایران > کنفرانس  > دانش و مهارت های رستوران داری دیگر مانند گذشته نیست آن ها را بیاموزید.